ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

03_services_in

Η Alma & Partners, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, εξειδικεύεται στις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Σύνταξη αιτήσεων ενίσχυσης και υποβολή φακέλων, για ένταξη σε προγράμματα επιδοτήσεων όπως ο Αναπτυξιακός Νόμος, το ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας-ΠΑΑ και σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα όπως το Horizon 2014 – 2020 και ειδικά το SME instrument.

  • Διαρκής ενημέρωση για όλα τα τρέχοντα και επικείμενα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, όπως το Νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ΕΠΑνΕΚ , το Μέτρο 123Α – Μεταποίηση & Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων  ο Επενδυτικός Νόμος και το SME Instrument.
  • Αξιολόγηση των παραμέτρων που καθορίζουν την επιλεξιμότητα ή μη των ενδιαφερομένων, για χρηματοδότηση – επιδότηση, επενδύσεων​ και εκπόνηση της  Οικονομοτεχνικής Μελέτης
  • Επιμέλεια της συλλογής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υπαγωγή της οικονομοτεχνικής μελέτης στις διατάξεις του εκάστοτε προγράμματος που αφορά επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, Μέτρο 123Α, Αναπτυξιακός ΕΠΑΛ, κ.α. Καθώς και Εξασφάλιση όλων των απαραίτητων Αδειοδοτήσεων (Πολεοδομία- χρήσεις γης, Άδειες λειτουργίας κ.α).
  • Διαχείριση, Υλοποίηση, Αίτημα Εκταμίευσης ΕΣΠΑ. Διαχείριση Έργου ΕΣΠΑ που έχει μείνει στάσιμο λόγω διαδικασιών  ή άλλων κωλυμάτων. Η Alma αναλαμβάνει να υλοποιήσει τις Επενδύσεις σας για 1950€ μέχρι τελικής εκταμίευσης.
  • Συγγραφή κάθε επιμέρους τμήματος του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από το πρόγραμμα επιδοτήσεων. Διαχείρηση του Λογαριασμού σας στο πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων της ΜΟΔ ΑΕ (MOD AE), Ependyseis . gr για το ΕΣΠΑ
  • Έγκαιρη και εμπρόθεσμη υποβολή του συνόλου του επιχειρηματικού σχεδίου και των απαιτουμένων συνοδευτικών δικαιολογητικών, της αίτησης ενίσχυσης, στο αρμόδιο τμήμα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προθεσμίες που καθορίζονται από το πρόγραμμα επιδότησης.
  • Παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου και υποστήριξη μέχρι την τελευταία εκταμίευση και την υλοποίηση της επένδυσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Στείλτε μας την ερώτηση σας