INTERREG

office
20 Απριλίου 2015

INTERREG V – η επερχόμενη περίοδος χρηματοδότησης 2014-2020
Μέσω της προώθησης της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας των διαφόρων φορέων, ιδρυμάτων και εταιρειών για τα σχετικά ζητήματα, το πρόγραμμα INTERREG είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την ευρωπαϊκή περιφερειακή ανάπτυξη. Ένα από τα σημεία που ξεχωρίζουν στο πλαίσιο αυτό είναι η Συνοχή – η δημιουργία ίσων συνθηκών διαβίωσης και απαιτήσεων ανάπτυξης των ευρωπαϊκών περιφερειών.

Η τρέχουσα χρηματοδοτική περίοδο INTERREG IV 2007-2013 έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στην Ευρώπη η διαρθρωτική πολιτική θα αλλάξει ριζικά, όχι μόνο σε ό, τι αφορά το περιεχόμενο, αλλά και στην οργανωτική διαδικασία.

Οι προτεραιότητες χρηματοδότησης

Το περιεχόμενο του μελλοντικού προγράμματος INTERREG θα πρέπει να βασίζεται στις έντεκα προτεραιότητες χρηματοδότησης που αναφέρονται στον κανονισμό της ΕΕ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης που στοχεύουν στην προώθηση της ευφυούς, βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης (στρατηγική της ΕΕ για το 2020) και για τη σύνδεση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων :

1. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
2. Ενίσχυση της πρόσβασης στην χρήση ποιοτικών ΤΠΕ
3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ
4. Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
5. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
6. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
7. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
8. Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
10. Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών εκπαίδευσης και κατάρτισης
11. Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και της αποτελεσματικότερης δημόσιας διοίκησης

Κάθε περιοχή συνεργασίας μπορεί να επιλέξει τέσσερις προτεραιότητες της προηγούμενης λίστας που θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν σε συγκεκριμένα – ενιαία σχέδια. Επιπλέον, θα υπάρχει η δυνατότητα να οριστεί μια πέμπτη ειδική προτεραιότητα, όπου θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι και το 20% του συνολικού προϋπολογισμού. Επί του παρόντος, οι δυνητικές περιοχές του προγράμματος, συζητούν και προετοιμάζουν τα επιχειρησιακά προγράμματα.

Τα ακόλουθα σημεία πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας συζήτησης:

• Τουλάχιστον το 80% του προϋπολογισμού πρέπει να χρησιμοποιηθεί για έως και τέσσερις προτεραιότητες (άρθρο 5)
• Η επιλεξιμότητα των δαπανών θα πρέπει να τυποποιηθεί. Το Συμβούλιο προτείνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει τυποποιημένα κριτήρια για την επιλεξιμότητα των δαπανών για το προσωπικό, υλικό, διοίκηση, τα ταξίδια, τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες εντός τεσσάρων μηνών από την έγκριση του κανονισμού (άρθρο 17). Οι δαπάνες που δεν καλύπτονται από τα κριτήρια αυτά μπορούν να ανάγονται σε επίπεδο προγράμματος. Οι εθνικοί κανονισμοί θα ισχύσουν αργότερα.
Προϋπολογισμός

Η ΕΕ παρέχει περίπου 9 δισεκατομμύρια € για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία από το 2014: € 6,6 δισ για τη διασυνοριακή συνεργασία (INTERREG VA), 1,8 δισεκατομμύρια € για τη διακρατική συνεργασία (INTERREG VB) και 500 εκατομμύρια € για την διαπεριφερειακή συνεργασία (INTERREG VC).
INTERREG Α, Β και C

Οι τρεις πτυχές της διακρατικής, διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας θα συνεχίσουν να υπάρχουν και κατά την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης. Περαιτέρω, οι τομείς συνεργασίας στο INTERREG Α και INTERREG B θα διατηρηθούν σε μεγάλο βαθμό. Το πρόγραμμα INTERREG Β παρέχει την δημιουργία μιας νέας περιοχής συνεργασίας, την «περιοχή του Δούναβη». Το πρόγραμμα περιοχή του Δούναβη θα διαδεχθεί το πρόγραμμα για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (ΝΑΕ) και περαιτέρω θα περιλαμβάνει την Βαυαρίας,την περιοχή Βάδη-Βυρτεμβέργης και την Τσεχική Δημοκρατία. Οι ιταλικές περιφέρειες και το νότιο τμήμα που προηγουμένως συμμετάσχει στο πρόγραμμα ΝΑΕ θα αποτελεί μέρος του προγράμματος «Νοτιοανατολική Πύλη» .

SHARE THIS POST

ΕΡΩΤΗΣΗ

Στείλτε μας την ερώτηση σας