ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

origin_2121472112
8 Σεπτεμβρίου 2014

<div id=»ppPrt7-ep9_SinglePostMediaTop_PhotoPost__0_0__type_default» class=» flex_vbox» data-reactid=».0.$SITE_ROOT.$desktop_siteRoot.$PAGES_CONTAINER.1.1.$SITE_PAGES.$cqv0.1.$ppPrt7-ep9.0.0.$child.$0.1.$1.$8″>
<div id=»ppPrt7-ep9_SinglePostMediaTop_PhotoPost__0_0_text» class=»s57″ data-reactid=».0.$SITE_ROOT.$desktop_siteRoot.$PAGES_CONTAINER.1.1.$SITE_PAGES.$cqv0.1.$ppPrt7-ep9.0.0.$child.$0.1.$1.$8.$0″>
<div id=»ppPrt7-ep9_SinglePostMediaTop_PhotoPost__0_0_textrichTextContainer» class=»s57_richTextContainer s57richTextContainer» data-reactid=».0.$SITE_ROOT.$desktop_siteRoot.$PAGES_CONTAINER.1.1.$SITE_PAGES.$cqv0.1.$ppPrt7-ep9.0.0.$child.$0.1.$1.$8.$0.0″>
<p class=»font_8″>-Οι επιδοτήσεις (<strong>ΕΣΠΑ, Μέτρο 123Α, Νέο ΕΣΠΑ, Επενδυτικός Νόμος</strong>) δεν επιστρέφονται ποτέ (αν έχει τηρηθεί η συμφωνημένη σύμβαση από τον επενδύτη)</p>
<p class=»font_8″>-Μια επιχείρηση που επιδοτείται δεν μπορεί να κλείσει για κάποια χρόνια (3-5 χρόνια)</p>
<p class=»font_8″>-Ο εξοπλισμός που έχει χρηματοδοτηθεί από κάποιο πρόγραμμα επιδότησης δεν μπορεί να πωληθεί για ένα διάστημα (3-5 χρόνια)</p>
<p class=»font_8″>-Μόνο ο καινούργιος και αμεταχείριστος εξοπλισμός είναι επιλέξιμος από ένα πρόγραμμα επιδότησης.</p>
<p class=»font_8″>-Η επιδότηση για την αγορά εξοπλισμού και οποιαδήποτε άλλης δαπάνης δεν περιλαμβάνει (δεν επιδοτεί δηλαδή) τον ΦΠΑ</p>
<p class=»font_8″>-Οι επενδυτές πρέπει να δηλώνουν έστω μια μικρή ίδια συμμετοχή (25%)</p>
<p class=»font_8″>ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ</p>
<p class=»font_8″>Η διαδικασία ξεκινά με την προετοιμασία και την κατάθεση του <strong>επενδυτικού φακέλου</strong> από έναν επενδυτή, και ολοκληρώνεται με την τελευταία εκταμίευση της <strong>επιχορήγησης</strong>. Πιο συγκεκριμένα:</p>
<p class=»font_8″>(I) Προετοιμασία του επενδυτικού φακέλου (Από τους <strong>Σύμβουλους Επιχειρήσεων</strong>) , σε συνεργασία με κάποιο σύμβουλο.</p>
<p class=»font_8″>Χρειάζεται:</p>
<p class=»font_8″>-η συλλογή προσφορών (προμηθευτές) και προσπέκτους για τον εξοπλισμό</p>
<p class=»font_8″>-η συλλογή όλων των δικαιολογητικών σύμφωνα και με τον οδηγό του προγράμματος</p>
<p class=»font_8″>-η συγγραφή της αίτησης συμμετοχής / επιχειρηματικού σχεδίου (συμπληρώνεται από τον ειδικό σύμβουλο)</p>
<p class=»font_8″>(ΙΙ) Κατάθεση του επενδυτικού φακέλου</p>
<p class=»font_8″>-πρέπει να γίνει εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών</p>
<p class=»font_8″>-λαμβάνεται αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης ώστε να μπορεί να παρακολουθείται η πορεία της επενδυτικής πρότασης</p>
<p class=»font_8″>(ΙΙΙ) Η επενδυτική πρόταση αξιολογείται από την αρμόδια υπηρεσία και κατά περίπτωση εγκρίνεται. (ΝΑΙ / ΟΧΙ)</p>
<p class=»font_8″>(ΙV) <strong>Ο επενδυτής</strong> αποφασίζει να δεχτεί την επιδότηση (ΝΑΙ / ΟΧΙ) και υπογράφεται σύμβαση.</p>
<p class=»font_8″>(V) Οι επενδύτες αφού έχουν υλοποιήσει τις δαπάνες που είχαν εντάξει στο επενδυτικό τους σχέδιο συγκεντρώνουν τα εξοφλημένα τιμολόγια των δαπανών (με την επιμέλεια του επενδυτικού τους συμβούλου) και τα καταθέτουν στην αρμόδια υπηρεσία (έκθεση ελέγχου).</p>
<p class=»font_8″>(VI) Οι επενδύτες λαμβάνουν με την μορφή επιταγής το πόσο της επιχορήγησης που τους αναλογεί σε μια ή δυο δόσεις.</p>
<p class=»font_8″>Επιμέλεια: Κουάκης Ευστράτιος Οικονομικά MBA, MSc</p>

</div>
</div>
</div>

SHARE THIS POST

ΕΡΩΤΗΣΗ

Στείλτε μας την ερώτηση σας