SME INS

sme instrument alma
20 Απριλίου 2015

To SME instrument Αναλυτικά:

Κάνε την Καινοτόμο Ιδέα σου πραγματικότητα !

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 80 Δις €

 • Αντιδρώντας στην Οικονομική Κρίση επενδύοντας στην ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 • Διευθετώντας τις ανησυχίες των πολιτών για το περιβάλλον, την ασφάλεια και την διαβίωση τους.

 • Ενισχύοντας την παγκόσμια θέση της Ε.Ε. όσον  αφορά την έρευνα την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες.

Η καινοτομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (SME’s) είναι η βασική πτυχή του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 (HORIZON 2020)

Η καινοτομία στις ΜΜΕ (SMEs) είναι ένας τομέας εντάσεως έρευνας που αποτελείται από 3 + 1 σχήματα !  :

 • Βιομηχανική Υπεροχή (Leadership in Enabling & Industrial Technologies – LEIT) πάνω από 15% του συνολικού κεφαλαίου δύναται να δοθεί σε ΜΜΕ- SMEs

 •  Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges) Περίπου 15% θα δοθεί σε MME που ειδικεύονται σε διαφορετικούς τομείς

 • Πρόσβαση σε Κεφάλαια Ελαχιστοποίησης Ρίσκου  αυτό το σχήμα εστιάζει έντονα στις ΜΜΕ (διευκόλυνση χρεών, μετοχικού κεφαλαίου)

 • Το “SME instrument”

  Είναι το βασικό εργαλείο χρηματοδότησης της καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στοχεύει στην δημιουργία επαναστατικών καινοτομιών (Disruptive innovations – Breakthrough innovations)

 Αν είστε εταιρία που δραστηριοποιείστε  στην Ευρώπη τότε αυτό είναι το ισχυρότερο εργαλείο στα χέρια σας !

Τι είναι ? Ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτω από το πρόγραμμα πλαίσιο HORIZON 2020.

Ποιο είναι το Αντικείμενο ? Η ενθάρρυνση εισόδου στην αγορά καινοτομιών των διαφόρων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ε.Ε.

Για Ποιον είναι? Το πρόγραμμα στοχεύει σε ΜΜΕ (SMEs) που θέλουν να αναπτύξουν και να εμπορευματοποιήσουν καλά καθορισμένες και καινοτόμες ιδέες σαν νέες τεχνολογίες ή υπηρεσίες, οι οποίες όμως χρειάζονται ευκαιρίες χρηματοδότησης (μη επιστρέψιμες) ώστε να επικυρώσουν, να αναπτύξουν και να βγάλουν το προϊόν τους στην αγορά.

Τι επιδοτεί? Το 70% και παραπάνω του άμεσου κόστους των έργων μιας ΜΜΕ καθώς και τα έμμεσα κόστη (25%  του άμεσου ιδιωτικού κόστους(που δεν έχει προέλθει από τις όποιες υπεργολαβίες)

Φάση 1 : Αξιολόγηση και μελέτη σκοπιμότητας της Ιδέας σας

Επιχειρηματικό σχέδιο 1 βασισμένο στην καινοτομική ιδέα σας και στην εμπειρία της ALMA  & Partners στον τομέα.

Χρηματοδοτούμενες Δραστηριότητες (Ενδεικτικά): Αξιολόγηση Κινδύνου, Μελέτη Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας της Ιδέας, Μελέτη Σχεδιασμού, Διερεύνηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Εξεύρεση Συνεργατών

Ποσό Χρηματοδότησης : 50.000 € Κατά Αποκοπή, που είναι το 70% του συνολικού κόστους της μελέτης με διάρκεια περίπου 6 μήνες.

Αποτέλεσμα: Επιχειρησιακό Σχέδιο και Μελέτη Σκοπιμότητας (Τεχνική , Εμπορική) οι οποίες είναι και αναγκαίες για την φάση 2.

Φάση 2 : Καινοτομία – Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D)

Επιχειρηματικό σχέδιο 2 και σχέδιο εργασίας που εκπονήθηκαν από τους μηχανικούς και τους οικονομολόγους μας.

Χρηματοδοτούμενες Δραστηριότητες : ‘Η χρηματοδότηση είναι διαθέσιμη για έργα ανατρεπτικής καινοτομίας που χαρακτηρίζονται από σαφή Στρατηγικά και Επιχειρηματικά Σχέδια.’ : Προτυποποίηση, Κλιμάκωση, Σχεδίαση, Έλεγχος Απόδοσης, Δοκιμές, Δραστηριότητες Επίδειξης, Δημιουργία Πιλοτικών Γραμμών κ.α.

Ποσό Χρηματοδότησης  : Από 500.000 € έως 2.500.000 € (Καλύπτουν το 70% και σε μερικές περιπτώσεις το 100% των επιλέξιμων δαπανών)  με διάρκεια από 1 έως 2 χρόνια.

Αποτέλεσμα:   Ένα Νέο Προϊόν, διαδικασία ή υπηρεσία που είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό της αγοράς  & Ένα σχέδιο Επιχειρηματικής Καινοτομίας .

Φάση 3 : Εμπορευματοποίηση – Είσοδος στην Αγορά

 Επιχειρηματικό σχέδιο 3  με Ευρωπαϊκή Καθοδήγηση (Coaching από το EEN)   και εκπόνηση από το τμήμα Marketing της ALMA and Partners.

Δραστηριότητες (Δεν Υπάρχει άμεση Χρηματοδότηση αλλά έμμεση):  Σκοπός είναι η εμπορική εκμετάλλευση των Δραστηριοτήτων καινοτομίας των προηγούμενων φάσεων. Οι Δραστηριότητες περιλαμβάνουν : Σύνδεση- Δικτύωση με ιδιώτες Επενδυτές και με Πελάτες μέσα από Χρηματιστηριακές Δραστηριότητες, βοήθεια και πρόσβαση σε Ευρωπαϊκά ταμεία  Χρηματοδότησης Κινδύνου, Ευκαιρίες Προμήθειας κ.α.

To SME instrument  με μια ματιά

 1. Επικύρωση ιδέας έως 50.000 €

 2. Έρευνα και Ανάπτυξη R&D έως 2.500.000 €

 3. Ανάπτυξη Προϊόντος (TBD,Ιδιωτικά κεφάλαια)

 4. Σημαντικές Δράσεις: (Τηλεπικοινωνίες και πληροφορία (ICT – ODI), Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον, Μπλέ Ανάπτυξη, Επεξεργασία Τροφίμων, Ιατρική, Μεταφορές, Διάστημική, Καινοτομία Οργανωτικού Μοντέλου  κ.α)

Μόνο οι ΜΜΕ θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση, ακόμα μπορούν να στηριχτούν και ατομικές επιχειρήσεις ώστε να διασφαλιστεί η συνάφεια με την αγορά και να αυξηθεί η εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου. Οι ΜΜΕ (SMEs) επιλέγουν το πώς θα οργανώσουν το έργο και με ποιους θα συνεργαστούν συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης επιμέρους έργων όπου χρειάζεται.

Αν αποφασίσεις να μας επιλέξεις για την καθοδήγηση σου….

 • Αξιολογούμε την Ιδέα σου

 • Ελέγχουμε το πόσο εφικτή είναι από τεχνικής απόψεως και όσον αφορά την ένταξη της στην αγορά

 • Σε βοηθάμε να σχεδιάσεις ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan).

 • Υπογράφουμε σύμφωνο εχεμύθειας.

 • Η πνευματική ιδιοκτησία σου ανήκει.

 • Μοιραζόμαστε το ρίσκο μαζί σου κάνοντας την αξιολόγηση δωρεάν.

 • Προσφέρουμε τεχνολογική και διαχειριστική υποστήριξη.

Συντονισμός: Κουάκης Ευστράτιος, Οικονομολόγος MBA, MSc

Επιμέλεια – Μετάφραση Μέγας Γεώργιος Γεωπόνος Msc – ALMA & Partners

SHARE THIS POST

ΕΡΩΤΗΣΗ

Στείλτε μας την ερώτηση σας