ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

 

Εμπιστευτείτε μας

1-0

 

 

Η ALMA & Partners Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Φορέων, με μακροετή εμπειρία στην σύνταξη, προετοιμασία, υποβολή και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, αναλαμβάνει την υποστήριξη επιχειρήσεων και φορέων στην προσπάθειά τους για ένταξη σε καθεστώς επιδότησης από το ΕΣΠΑ, τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, το CLLD/ LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, το Επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας και θάλασσας 2014-2020, τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας κτλ.

Η δυναμική ομάδα της ALMA & Partners αποτελείται από Συμβούλους Επιχειρήσεων, Οικονομολόγους, Γεωπόνους και Συμβούλους Marketing. Παρέχουμε εξειδικευμένη υποστήριξη σε κάθε επιχειρηματικό εγχείρημα. Η πλούσια επιχειρηματική μας δράση, οι γνώσεις και η εμπειρία των στελεχών της εταιρίας μας και οι πολύτιμες συνεργασίες μας με επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας είναι η κινητήριος δύναμή μας.

Στόχος της ALMA & Partners είναι η καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προκειμένου να αντιμετωπίσει τις εξελιγμένες ανταγωνιστικές προκλήσεις της εποχής. Η ALMA & Partners αναλαμβάνει επιτυχώς την ολοκλήρωση προγραμμάτων σε όλα τα στάδια, ακόμα και σε περιπτώσεις έργων που εμφανίζονται δυσκολίες στην υλοποίησή τους.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε άμεσα με την ALMA & Partners για να εξετάσουμε εάν και σε ποιο βαθμό μπορείτε να επωφεληθείτε από τα τρέχοντα προγράμματα Επιδοτήσεων. 

 1. Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ

 2. Επιδοτήσεις Μέτρο 4.2.1, 4.2.2

 3. Επιδοτήσεις CLLD/ LEADER του ΠΑΑ 2014-2020

 4. Επιδοτήσεις Επιχειρησιακού προγράμματος αλιείας και θάλασσας 2014-2020

 5. Επιδοτήσεις ΓΓΕΤ (Έρευνα και Ανάπτυξη)

 6. Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ολοκληρωμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:

 1. Αξιολόγηση σκοπιμότητας – βιωσιμότητας επένδυσης
 2. Εξέταση Επιλεξιμότητας Επιχείρησης
 3. Προαξιολόγηση Επενδυτικού Πλάνου
 4. Εκπόνηση και Υποβολή Επενδυτικού Πλάνου
 5. Συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών
 6. Διαχείριση και Υλοποίηση Επενδυτικού Έργου από την ένταξή του μέχρι την τελευταία αποπληρωμή
 7. Διαχείριση ενστάσεων/ αντιρρήσεων
 8. Εξασφάλιση εκταμίευσης της επιδότησης
 9. Ενημέρωση για δεσμεύσεις δικαιούχων μετά την ολοκλήρωση/ υλοποίηση έργων
 10. Μελέτες Ανάπτυξης Αγοράς – Εξωστρέφεια – Αύξηση των Πωλήσεων

 

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ;

Η ALMA & Partners είναι ο πολύτιμος σύμβουλός σας που θα σας καθοδηγήσει καθ’όλη τη πορεία του έργου.
Θα συντάξει το φάκελο για εσάς και θα είναι μαζί σας μέχρι την οριστική υλοποίηση του έργου.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Στείλτε μας την ερώτηση σας