Νέο Πρόγραμμα για Μεταποίηση, Εμπορία και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων (Mέτρο 4.2.1)

intro_cream_of_crop

Ένα νέο πρόγραμμα έρχεται για να ενισχύσει επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία  και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. Το μέτρο 4.2.1 προκηρύχθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ενισχύει επενδύσεις ύψους μέχρι και 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Λίγα λόγια για το μέτρο:

- Ενισχυόμενοι Τομείς:

• Κρέας – πουλερικά – κουνέλια
• Γάλα
• Αυγά
• Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα
• Ζωοτροφές
• Δημητριακά
• Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
• Οίνος
• Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί
• Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
• Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά / Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
• Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

-Επιλέξιμες Δαπάνες:
α)Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνον όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης
β)Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
γ)Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων
δ)Αγορά καινούργιων οχημάτων (Μεταφοράς Προϊόντων / Εσωτερικής Μεταφοράς τύπου ανυψωτικά)
ε)Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς
στ)Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων κ.α.)
ζ)Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων
η)Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

-Προϋπολογισμός έργων: 600.000€ (min.) – 5.000.000€ (max.)

-Ένταση Ενίσχυσης:

Δυτ.Ελλάδα |Θεσσαλία |Ήπειρος | Κεντρ. Μακεδονία |Ανατ. Μακεδονία| Θράκη |Ιόνια Νησιά | Πελοπόννησος |Κρήτη : 50%

Μικρά Νησιά Αιγαίου : Βόρ. & Νότio Αιγαίο :   75 %

Αττική | Στερεά Ελλάδα | Δυτική Μακεδονία:  40 %

 

Περίοδος Υποβολής :

16/5/2017 – 18/8/2017

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνήστε μαζί μας στο info@almaandpartners.com ή στο 210 7247584.

 

 

 

 

 

SHARE THIS POST

ΕΡΩΤΗΣΗ

Στείλτε μας την ερώτηση σας

Νέο Πρόγραμμα για Μεταποίηση, Εμπορία και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων (Mέτρο 4.2.1)

intro_cream_of_crop

Ένα νέο πρόγραμμα έρχεται για να ενισχύσει επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία  και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. Το μέτρο 4.2.1 προκηρύχθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ενισχύει επενδύσεις ύψους μέχρι και 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Λίγα λόγια για το μέτρο:

- Ενισχυόμενοι Τομείς:

• Κρέας – πουλερικά – κουνέλια
• Γάλα
• Αυγά
• Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα
• Ζωοτροφές
• Δημητριακά
• Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
• Οίνος
• Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί
• Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
• Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά / Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
• Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

-Επιλέξιμες Δαπάνες:
α)Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνον όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης
β)Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
γ)Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων
δ)Αγορά καινούργιων οχημάτων (Μεταφοράς Προϊόντων / Εσωτερικής Μεταφοράς τύπου ανυψωτικά)
ε)Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς
στ)Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων κ.α.)
ζ)Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων
η)Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

-Προϋπολογισμός έργων: 600.000€ (min.) – 5.000.000€ (max.)

-Ένταση Ενίσχυσης:

Δυτ.Ελλάδα |Θεσσαλία |Ήπειρος | Κεντρ. Μακεδονία |Ανατ. Μακεδονία| Θράκη |Ιόνια Νησιά | Πελοπόννησος |Κρήτη : 50%

Μικρά Νησιά Αιγαίου : Βόρ. & Νότio Αιγαίο :   75 %

Αττική | Στερεά Ελλάδα | Δυτική Μακεδονία:  40 %

 

Περίοδος Υποβολής :

16/5/2017 – 18/8/2017

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνήστε μαζί μας στο info@almaandpartners.com ή στο 210 7247584.

 

 

 

 

 

SHARE THIS POST

ΕΡΩΤΗΣΗ

Στείλτε μας την ερώτηση σας